Piekna dziennikarka, a do tego fanka motoryzacji- lepiej być nie może;]

 

„ Nie mogę już się doczekać pierwszego wyścigu”- to słowa

Małgorzaty Rdest –studentki dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Ale to nie wszystko…gosia1

Gosia oprócz studiów, rywalizuje w Formule 4.

 Pol­ska zawod­niczka będzie jedyną przed­sta­wi­cielką płci pięk­nej w pierw­szym sezo­nie For­muły 4 – cyklu wyści­gów dla mło­dych kie­row­ców orga­ni­zo­wa­nym przez Bry­tyj­ski Klub Kie­row­ców Wyści­go­wych (Bri­tish Racing Dri­vers’ Club – BRDC) na torach w Wiel­kiej Bry­ta­nii..

 gosia

Gosia Rdest, Kar­tin­gowa Mistrzyni Pol­ski 2011 i uczest­niczka BMW For­muła Talent Cup 2012.

„Cie­szę się rów­nież, że dołą­czy­łam do zespołu Douglas Motor­sport, za któ­rym stoi histo­ria, wiel­kie doświad­cze­nie i który pod­cho­dzi indy­wi­du­al­nie do każ­dego kie­rowcy.”

Plany spor­towe i wyniki Gosi można śle­dzić na stro­nie inter­ne­to­wej – www.gosiardest.pl oraz na Face­bo­oku: Gosia Rdest – Life is a Race

Gosiu życzymy powodzenia i szerokości;]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *